दि. १०/१२/२०१८ ते १७/१२/२०१८ या कालावधित राष्ट्रीय सेवा योजनेचे विशेष श्रमसंस्कार शिबीर गिरणरे येथे आयोजीत केले आहे

दि. १०/१२/२०१८ ते १७/१२/२०१८ या कालावधित राष्ट्रीय सेवा योजनेचे विशेष श्रमसंस्कार शिबीर गिरणरे येथे आयोजीत केले आहे