गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे, बी. वाय. के. (सिन्नर) कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नाशिक. (NS 41) येथे दिनांक २९/१०/२०२१ आणि ३०/१०/२०२१ रोजी लसीकरण कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे. Time 10am to 3pm

गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे, बी. वाय. के. (सिन्नर) कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नाशिक. (NS 41) येथे दिनांक २९/१०/२०२१ आणि ३०/१०/२०२१ रोजी लसीकरण कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे. Time 10am to 3pm